Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent

Bij onze praktijk staat de continue verbetering van onze dienstverlening centraal. Ondanks de zorgvuldigheid van ons team, kunnen er behandelings- of benaderingsfouten voorkomen. We hebben daarom een klachtenprocedure ingesteld om mogelijke problemen op te lossen en klachten serieus te nemen, wat de verstandhouding tussen zorgverlener en patiënt waarborgt.

Klachtenprocedure

Hoe gaan we te werk:

1. Interne bespreking en behandeling: Uw klacht wordt intern besproken en behandeld. Indien we niet tot een bevredigende oplossing komen, kunt u uw klacht extern indienen. Schriftelijke indiening is vereist.

2. Procedure voor klachtafhandeling:
a. Neem contact op: Spreek ons aan of stuur een mail als u niet tevreden bent. We proberen samen tot een oplossing te komen.
b. KNMT: Als uw klacht niet wordt opgelost, kunt u de klacht indienen bij KNMT, onze beroepsvereniging. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal kosteloos bemiddelen om een oplossing te vinden.

Indien gewenst, kunt u onze uitgebreide klachtenprocedure opvragen bij onze balie. Wij waarderen uw open communicatie en streven ernaar om samen tot passende oplossingen te komen.

Klachten